Date: 
2023-9-6  10:00 – 17:00(Tue)
2023-9-7  10:00 – 17:00(Wed)
2023-9-8  10:00 – 16:00(Thu)

Venue:
No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan


Date: 
2022-9-14  10:00 – 17:00(Tue)
2022-9-15  10:00 – 17:00(Wed)
2022-9-16  10:00 – 16:00(Thu)

Venue:
No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan


Date: 
2021-12-28  10:00 – 17:00(Tue)
2021-12-29  10:00 – 17:00(Wed)
​2021-12-30  10:00 – 16:00(Thu)

Venue:
No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan


Date: 
2020-9-23  10:00 – 17:00(Wed)
2020-9-24  10:00 – 17:00(Thu)
​2020-9-25  10:00 – 16:00(Fri)

Venue:
No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan


Date: 
2019-9-18  10:00 – 17:00(Wed)
2019-9-19  10:00 – 17:00(Thu)
​2019-9-20  10:00 – 16:00(Fri)

Venue:
No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan


Date: 
2018-9-5  09:00 – 17:00(Wed)
2018-9-6  09:00 – 17:00(Thu)
​2018-9-7  09:00 – 16:00(Fri)

Venue:
No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan


 

Date:
2017-9-13  09:00 – 17:00(Wed)
2017-9-14  09:00 – 17:00(Thu)
​2017-9-15  09:00 – 16:00(Fri)

Venue:
No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan


 

Date:
2016-9-7 09:00 – 17:00(Wed)
2016-9-8 09:00 – 17:00(Thu)
2016-9-9 09:00 – 16:00(Fri)

Venue:
No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan